Τα 60,492,652 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith